Gá định hình bin dây máy phát 56122 kW, điện áp 13800V chế tạo cho khách hàng Ngành Thủy điện trước khi vào tẩm sấy

Trong quá trình chế tạo bin dây cho máy phát 56MW của Nhà máy Thủy điện, phải chế tạo các gá nắn bin dây và định hình bin dây.

Gá nắn giúp bin dây định hình đúng góc nghiêng theo vị trí nằm trong rãnh stato. Do đó, việc chế tạo gá nắn đòi hỏi độ chính xác và cứng vững, tránh việc tạo ra bin dây xô lệch tỳ đè vào cách cạnh trong rãnh stato.

 

Thiết kế bởi Aptech-IT
 3 Đang online  3.012.478 Tổng lượt xem trang