Bảo dưỡng sửa chữa động cơ 550kW của dây truyền hóa chất

Trong môi trường sản xuất hóa chất hay có sử dụng các hóa chất dạng khí hoặc lỏng, thì các thiết bị trên dây truyền đều được chế tạo đặc biệt để phù hợp yêu cầu làm việc. Động cơ điện trên dây chuyền cũng được các hãng chế tạo đặc biệt phù hợp với vị trí làm việc của động cơ.

Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt - Hung đã thực hiện bảo dưỡng sửa chữa động cơ 550kW cho khách hàng ngành hóa chất. Động cơ này làm việc trong môi trường có sự xâm thực của khí Nitơ. Khí Ni tơ làm giảm cách điện của bộ dây rất nhanh. Chính vì thế, khi thực hiện bảo dưỡng sửa chữa động cơ này, VIHEMmotor đã phải sử dụng các vật liệu đặc biệt để tăng chất lượng cách điện cho bộ dây, Đồng thời, tăng hiệu suất làm việc của động cơ trong tương lai. 

Công việc bảo dưỡng sửa chữa đã hoàn thành và bàn giao động cơ cho Khách hàng. Hiện nay, Chiếc động cơ này đã được đưa vào vị trí làm việc và đã hoạt động tốt sau khi được bảo dưỡng sửa chữa.

Bộ dây Động cơ trước khi sửa chữa, bảo dưỡng

Bộ dây Động cơ sau khi sửa chữa, bảo dưỡng

 

Thiết kế bởi Aptech-IT
 2 Đang online  3.102.118 Tổng lượt xem trang